Sc dokumentai

Vidaus tvarkos dokumentai

Ugdymas:

  • Mokytojų tarybos posėdžių protokolai:

Atestacinė komisija

Akmenės rajono sporto centro 2023-2025 m. atestacijos programa