Kviečiami maitinimo paslaugų teikėjai

Akmenės rajono savivaldybės administracija jau įgyvendino sporto rūmų pastato rekonstrukcijos „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė” projektą. Projekto tikslas buvo gerinti sveikatinimo, sporto, aktyvaus laisvalaikio paslaugų kokybę ir prieinamumą Akmenės rajone, sukuriant pakankamą sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą.

Nuo 2023 m. gruodžio mėnesio pilnai veikia sporto rūmai, baseinas, pirtys ir kitos pramogos. Vien tik 2023 m. gruodžio mėnesį sulaukėme virš 3 000 lankytojų!

Matydami didelį maitinimo paslaugos poreikį, kviečiame viešojo maitinimo paslaugos teikėjus teikti savo siūlymus dėl maitinimo paslaugos teikimo Akmenės rajono sporto centre.

Akmenės rajono sporto centras viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja Akmenės rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, dalinai įrengtas negyvenamąsias patalpas, kurių plotas 285,58 kv. m (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris 4400-6259-6910, pastatas pažymėtas plane 3M1/p, išnuomojamų patalpų indeksai ir plotai: 1-1 – 198,27 kv. m, 1-2 – 5,68 kv. m, 1-3 – 4,00 kv. m, 1-4 – 4,00 kv. m, 1-5 – 8,42 kv. m, 1-6 – 4,20 kv. m, 1-7 – 9,09 kv. m, 1-8 – 23,83 kv. m, 1-9 – 3,95 kv. m, 1-10 – 7,88 kv. m, 1-11 – 11,23 kv.  m, 1-12 – 5,03 kv. m), esančias rekonstruoto sporto paskirties pastato pirmame aukšte, adresu: Žemaitijos g. 2A, Naujoji Akmenė. Patalpos išnuomojamos viešojo maitinimo (kavinės) veiklai vykdyti. Nuomojamose 285,58 kv. m ploto patalpose yra leidžiama alkoholio prekyba.

Pradinis turto nuompinigių dydis  – 2,52 Eur už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų.

Patalpų aprašymas: įrengta grindų danga – plytelės, sienos – dažytos/plytelės, taip pat įrengta nauja vėdinimo-rekuperacijos sistema, sumontuota elektros instaliacija. Prie pastato įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Reikalavimai nuomininkui:

 1. Parengti ir su nuomotoju raštu suderinti šilumos vėdinimo-oro kondicionavimo (toliau – ŠVOK) projekto dalį, pritaikant ir įrengiant ŠVOK dalį maisto gaminimo zonoje, vadovaujantis šiais teisės aktais:
  • STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;
  • STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
  • STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;
  • STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
 • STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 • HN 33 : 2011 “Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ”;
  • HN 42: 2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas”;
 • HN 69: 2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose parametrų.
 • Kavinės interjero dizaino ir apšvietimo sprendinius privalo raštu pateikti ir derinti su nuomotoju;
 • Apstatyti kavinę ir baro patalpas reikiama įranga ir baldais;
 • Aptarnauti SPA zonos baro ir lauko dalį pagal atskirą susitarimą su nuomotoju;
 • Užtikrinti saugumą ir viešąją tvarką nuomojamose patalpose;
 • Veiklą pradėti nuomojamose patalpose per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos;
 • Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ankščiau laiko, nesikreipiant į teismą, įspėjus nuomininką prieš vieną mėnesį, jei nuomininkas nevykdo aukščiau nurodytų papildomų sąlygų;
 • Sutartį nutraukus ankščiau laiko, investicijos negrąžinamos.

 

Nuomos konkurso vertinimo kriterijai:

 • Pasiūlyta turto nuomos kaina vienam mėnesiui sudarytų 90 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
 • Tinklinį marketingą taikomai viešajai maitinimo paslaugai būtų skiriama 10 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
 • Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė būtų taikoma tinklinio marketingo paslaugą teikiančiam konkurso dalyviui;
 • Konkurse dalyvaujant keliems tinklinio marketingo paslaugą teikiantiems dalyviams ir surinkus vienodą balų skaičių – pirmenybė būtų taikoma anksčiau pateikusiam pasiūlymą (data ir laikas);

 

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis registruojami 2024 m. sausio 17 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, antrame aukšte, Sporto centro administracijos patalpose. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 2 160,00 Eur (du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt Eur. 00 ct) į Akmenės rajono sporto centro sąskaitą 684010043300060117, Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai, vyks 2024 m. sausio 17 d. 13 val., adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, pastato antrame aukšte, administracijos patalpose (direktoriaus kabinetas).

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti iki 2024 m. sausio 14 d. 16.00 val. Turto apžiūra vykdoma tik iš anksto dalyviui pranešus atsakingam asmeniui apie pageidavimą dalyvauti apžiūroje. Asmuo atsakingas už turto apžiūrą – Mantas Mačius, mob. +370 604 88 698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

Išsamesnė informacija apie nuomos konkurso sąlygas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės rajono sporto centro internetinėje svetainėje, adresu www.akmenesc.lt, Akmenės rajono savivaldybės ir Akmenės rajono sporto centro Facebook paskyrose.

Papildomai informaciją teikia Akmenės rajono sporto centro direktorius Mantas Mačius, mob.: +370 604 88 698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

 

Akmeniečio kortelė – Kortelė suteikia teisę Kortelės turėtojui, t. y. asmeniui deklaravusiam gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje, gauti specialius pasiūlymus, lengvatas, nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams Akmenės rajone.

PRIDEDAMA

Kavinės nuomos skelbimas

Nuomos sutarties projektas

Kavinės patalpų planas

Kviečiami maitinimo paslaugų teikėjai

Šiuo metu Akmenės rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti sporto rūmų pastato rekonstrukcijos „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė” projektą. Projekto tikslas – gerinti sveikatinimo, sporto, aktyvaus laisvalaikio paslaugų kokybę ir prieinamumą Akmenės rajone, sukuriant pakankamą sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą.

Įgyvendinus projektą nuo 2023 m. pavasario veiks sporto rūmai, baseinas, pirtys ir kitos pramogos. Taip pat planuojama, kad veiks maitinimo paslaugas teikianti įstaiga.

Todėl, kad spėtume pasiruošti naujoms veikloms, kviečiame viešojo maitinimo paslaugos teikėjus teikti savo siūlymus dėl maitinimo paslaugos teikimo Akmenės rajono sporto centre.

Akmenės rajono sporto centras viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja Akmenės rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, dalinai įrengtas negyvenamąsias patalpas, kurių preliminarus plotas 292,88 kv. m, esančias, šiuo metu rekonstruojamo sporto paskirties pastato pirmame aukšte, adresu: Žemaitijos g.2, Naujoji Akmenė. Patalpos išnuomojamos viešojo maitinimo (kavinės) veiklai vykdyti. Vadovaujantis teisės aktais, kavinės patalpose prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais nebus vykdoma.

Pradinis turto nuompinigių dydis  – 3,15 Eur už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų.

Patalpų aprašymas: bus įrengta grindų danga – plytelės, sienos – dažytos/plytelės, taip pat įrengta nauja vėdinimo-rekuperacijos sistema, sumontuota elektros instaliacija. Prie pastato įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Reikalavimai nuomininkui:

 • kavinės ir baro dizaino sprendinius privalo derinti su nuomotoju;
 • įrengti apšvietimą kavinės ir baro zonose;
 • apstatyti kavinę ir baro patalpas reikiama įranga ir baldais.

Nuomos konkurso vertinimo kriterijai:

 • pasiūlyta turto nuomos kaina vienam mėnesiui sudarys 90 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
 • tinklinį marketingą taikomai viešajai maitinimo paslaugai skiriama 10 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
 • surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė taikoma tinklinio marketingo paslaugą teikiančiam konkurso dalyviui;
 • konkurse dalyvaujant keliems tinklinio marketingo paslaugą teikiantiems dalyviams ir surinkus vienodą balų skaičių – pirmenybė taikoma anksčiau pateikusiam pasiūlymą (data ir laikas).

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis registruojami 2023 m. vasario 20 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu: Akmenės rajono sporto centro direktoriaus 103 kab., Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 2 768,00 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 00 ct) į Akmenės rajono sporto centro sąskaitą 684010043300060117, Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai, vyks 2023 m. vasario 20 d. 13 val., kabineto Nr. 103, adresu: Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti iki 2023 m. vasario 15 d. 16.00 val. Turto apžiūra vykdoma tik iš anksto dalyviui pranešus atsakingam asmeniui apie pageidavimą dalyvauti apžiūroje. Asmuo atsakingas už turto apžiūrą – Mantas Mačius, mob.: 8 604 88698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

Išsamesnė informacija apie nuomos konkurso sąlygas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės rajono sporto centro internetinėje svetainėje, adresu www.akmenesc.lt (NAUJIENŲ skiltis) Akmenės rajono savivaldybės ir Akmenės rajono sporto centro Facebook paskyrose.

Papildomai informaciją teikia Akmenės rajono sporto centro direktorius Mantas Mačius, mob.: 8 604 88698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

Akmeniečio kortelė – Kortelė suteikia teisę Kortelės turėtojui, t. y. asmeniui deklaravusiam gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje, gauti specialius pasiūlymus, lengvatas, nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams Akmenės rajone.

292,88 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų viešojo nuiomos konkurso sąlygos (kavinės veiklai)

Kavinės patalpų planas

Nuomos sutarties projektas