Kategorija: Uncategorized

Sidabrinis medis

Šiauliuose vyko tradicinės vaikų lengvosios atletikos varžybos „Sidabrinis medis”. Susirinko daugiau nei 400 dalyvių iš visos Lietuvos. Geriausia iš mūsų tarpo buvo Olesia – 60m. bėgime. Pakartota 6 MP – 3A. Po varžybų nusprendėme, kad varžovai nesnaudžia, turime dar daug dirbti. Akimirkos iš varžybų.

BUM turnyras

Šiandien (2024-01-31) Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio” progimnazijos sporto salėje vyko Akmenės rajono BUM moksleivių gim. 2013 m. ir jaun. ,,DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS” estafečių varžybos. 🤸🏻‍♀️⛹🏻‍♀️💪
🏫Dalyvavo Akmenės, Ventos, Papilės gimnazijų, Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio” progimnazijos ir Kruopių pagrindinės mokyklos komandos. 🫶🏼
Visą laiką aidėjo vaikiškas šurmulys ir skanduotės palaikančios vieną ar kitą komandą. 👏👍
Bendroje įskaitoje komandos išsidėstė taip:
🏆🥇,,Saulėtekio” progimnazija;
🏆🥈Papilės S.Daukanto gimnazija (1 vieta tarp kaimo vietovių);
🏆🥉Ventos gimnazija (2 vieta tarp miesto);
😉IV vieta Akmenės gimnazija (3 vieta tarp miesto);
😉V vieta Kruopių pagrindinė mokykla (2 vieta tarp kaimo vietovių.
Teisę į Lietuvos mokyklų žaidynių zonines varžybas vykti iškovojo ,,Saulėtekio” progimnazijos ir Papilės S. Daukanto gimnazijos (kaimo vietovių) komandos. Sveikinimai komandoms ir jų mokytojams! ❤️

Kviečiami maitinimo paslaugų teikėjai

Akmenės rajono savivaldybės administracija jau įgyvendino sporto rūmų pastato rekonstrukcijos „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė” projektą. Projekto tikslas buvo gerinti sveikatinimo, sporto, aktyvaus laisvalaikio paslaugų kokybę ir prieinamumą Akmenės rajone, sukuriant pakankamą sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą.

Nuo 2023 m. gruodžio mėnesio pilnai veikia sporto rūmai, baseinas, pirtys ir kitos pramogos. Vien tik 2023 m. gruodžio mėnesį sulaukėme virš 3 000 lankytojų!

Matydami didelį maitinimo paslaugos poreikį, kviečiame viešojo maitinimo paslaugos teikėjus teikti savo siūlymus dėl maitinimo paslaugos teikimo Akmenės rajono sporto centre.

Akmenės rajono sporto centras viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja Akmenės rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, dalinai įrengtas negyvenamąsias patalpas, kurių plotas 285,58 kv. m (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris 4400-6259-6910, pastatas pažymėtas plane 3M1/p, išnuomojamų patalpų indeksai ir plotai: 1-1 – 198,27 kv. m, 1-2 – 5,68 kv. m, 1-3 – 4,00 kv. m, 1-4 – 4,00 kv. m, 1-5 – 8,42 kv. m, 1-6 – 4,20 kv. m, 1-7 – 9,09 kv. m, 1-8 – 23,83 kv. m, 1-9 – 3,95 kv. m, 1-10 – 7,88 kv. m, 1-11 – 11,23 kv.  m, 1-12 – 5,03 kv. m), esančias rekonstruoto sporto paskirties pastato pirmame aukšte, adresu: Žemaitijos g. 2A, Naujoji Akmenė. Patalpos išnuomojamos viešojo maitinimo (kavinės) veiklai vykdyti. Nuomojamose 285,58 kv. m ploto patalpose yra leidžiama alkoholio prekyba.

Pradinis turto nuompinigių dydis  – 2,52 Eur už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų.

Patalpų aprašymas: įrengta grindų danga – plytelės, sienos – dažytos/plytelės, taip pat įrengta nauja vėdinimo-rekuperacijos sistema, sumontuota elektros instaliacija. Prie pastato įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Reikalavimai nuomininkui:

 1. Parengti ir su nuomotoju raštu suderinti šilumos vėdinimo-oro kondicionavimo (toliau – ŠVOK) projekto dalį, pritaikant ir įrengiant ŠVOK dalį maisto gaminimo zonoje, vadovaujantis šiais teisės aktais:
  • STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;
  • STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
  • STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;
  • STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
 • STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 • HN 33 : 2011 “Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ”;
  • HN 42: 2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas”;
 • HN 69: 2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose parametrų.
 • Kavinės interjero dizaino ir apšvietimo sprendinius privalo raštu pateikti ir derinti su nuomotoju;
 • Apstatyti kavinę ir baro patalpas reikiama įranga ir baldais;
 • Aptarnauti SPA zonos baro ir lauko dalį pagal atskirą susitarimą su nuomotoju;
 • Užtikrinti saugumą ir viešąją tvarką nuomojamose patalpose;
 • Veiklą pradėti nuomojamose patalpose per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos;
 • Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ankščiau laiko, nesikreipiant į teismą, įspėjus nuomininką prieš vieną mėnesį, jei nuomininkas nevykdo aukščiau nurodytų papildomų sąlygų;
 • Sutartį nutraukus ankščiau laiko, investicijos negrąžinamos.

 

Nuomos konkurso vertinimo kriterijai:

 • Pasiūlyta turto nuomos kaina vienam mėnesiui sudarytų 90 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
 • Tinklinį marketingą taikomai viešajai maitinimo paslaugai būtų skiriama 10 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
 • Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė būtų taikoma tinklinio marketingo paslaugą teikiančiam konkurso dalyviui;
 • Konkurse dalyvaujant keliems tinklinio marketingo paslaugą teikiantiems dalyviams ir surinkus vienodą balų skaičių – pirmenybė būtų taikoma anksčiau pateikusiam pasiūlymą (data ir laikas);

 

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis registruojami 2024 m. sausio 17 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, antrame aukšte, Sporto centro administracijos patalpose. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 2 160,00 Eur (du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt Eur. 00 ct) į Akmenės rajono sporto centro sąskaitą 684010043300060117, Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai, vyks 2024 m. sausio 17 d. 13 val., adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, pastato antrame aukšte, administracijos patalpose (direktoriaus kabinetas).

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti iki 2024 m. sausio 14 d. 16.00 val. Turto apžiūra vykdoma tik iš anksto dalyviui pranešus atsakingam asmeniui apie pageidavimą dalyvauti apžiūroje. Asmuo atsakingas už turto apžiūrą – Mantas Mačius, mob. +370 604 88 698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

Išsamesnė informacija apie nuomos konkurso sąlygas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės rajono sporto centro internetinėje svetainėje, adresu www.akmenesc.lt, Akmenės rajono savivaldybės ir Akmenės rajono sporto centro Facebook paskyrose.

Papildomai informaciją teikia Akmenės rajono sporto centro direktorius Mantas Mačius, mob.: +370 604 88 698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

 

Akmeniečio kortelė – Kortelė suteikia teisę Kortelės turėtojui, t. y. asmeniui deklaravusiam gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje, gauti specialius pasiūlymus, lengvatas, nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams Akmenės rajone.

PRIDEDAMA

Kavinės nuomos skelbimas

Nuomos sutarties projektas

Kavinės patalpų planas

Pasidžiaugti, pagerbti, paminėti

Š. m. gruodžio 20 d. Sporto ir sveikatingumo centre vyko 2023 m. Akmenės rajono sportininkų, sporto visuomenininkų, rėmėjų apdovanojimų ir padėkos vakaras. 🏆🏆🏆
Vakaro apdovanojimai prasidėjo nuo sveikinimų žodžių, kuriuos tarė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir Akmenės rajono sporto centro direktorius Mantas Mačius.
🏆⚽️🏆🏀🏆🏓🏆🥊🏆🏃‍♀️🏆
Pirmoji vakaro nominacijų dalis – Akmenės rajono sporto centro mokytojų išskirti moksleiviai. Šioje įstaigoje jaunieji sportininkai ugdomi 19 grupių. Sportinių aukštumų siekia BOKSO, FUTBOLO, KREPŠINIO, LENGVOSIOS ATLETIKOS IR STALO TENISO sporto šakose.
Pasaulyje madinga sudarinėti sportininkų TOP 12, TOP 10, ….
Ne išimtis ir Akmenės rajono sporto centras. Šios įstaigos sporto mokytojai ilgai diskutuodami sudarė 5 Olimpinių sporto šakų moksleivių TOPUS.

BUM moksleivių tinklinio turnyras

2023-12-15 Sporto ir sveikatingumo centre vyko pirmosios Akmenės rajono BUM moksleivių tinklinio turnyras. 👏👏👏
Turnyre dalyvavo ,,Saulėtekio“ progimnazijos, Ramučių, Akmenės ir Ventos progimnazijų moksleivių komandos, viso sportinio renginio iniciatorius- gerb. fizinio ugdymo mokytojas Vitalijus Sobenka, kuris buvo ir tinklinio turnyro vyr. teisėju. 🫶🏼
Planuojant tinklinio turnyrą siekta:
⭐️Populiarinti tinklinio sporto šaką Akmenės rajono moksleivių tarpe;
⭐️Skatinti aktyviai sportuoti, tobulėti ir semtis patirties;
⭐️Susipažinti su Sporto ir sveikatingumo centru ir sudarytomis sąlygomis sportuoti;
⭐️Pasiruošti Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninėms varžyboms;
⭐️Išsiaiškinti turnyro nugalėtojus, stipriausias komandas.
Dalyvius su pirmosiomis tinklinio varžybomis, Sporto ir sveikatingumo centre pasveikino Akmenės rajono sporto cntro direktorius Mantas Mačius, kuris palinkėjo komandoms smagaus turnyro ir puikių rezultatų. 👍
Palaikyti savo komandos, susipažinti su varžybų vykdymu, taisyklėmis ir sporto baze buvo atvykusi labai gausi ,,Saulėtekio” progimnazijos pradinukų komanda. Jūs net neįsivaizduojate kokią pirtį jie čia sukėlė ❗️👍 Kiekviena komanda apie tokius sirgalius gali tik pasvajoti.
Nors ir žinome, kad svarbiausia yra dalyvauti, tačiau visi labai įnirtingai kovojo dėl prizinių vietų. Rezultatai tokie:
🏆🥇Ramučių gimnazijos komanda
🏆🥈,,Saulėtekio“ progimnazijos komanda
🏆🥉Akmenės gimnazijos komanda
🏅⭐️Ventos gimnazijos komanda
Ačiū mokytojams, dalyviams, sigaliams ir savanoriams! Sportuokime ir būkime sveiki!
Nuotraukų autorė Ramučių gimnazijos moksleivė Odeta Kuodytė, AČIŪ ❤️

POPULIARIAUSIŲJŲ RINKIMAI

Kaip ir kasmet norime pasidžiaugti, pagerbti ir paminėti!🏆
Kviečiame teikti siūlymus galimoms nominacijų kategorijoms :
✅POPULIARIAUSIAS SPORTUOJANTIS MOKSLEIVIS,
✅POPULIARIAUSIAS SPORTUOJANTIS SUAUGĘS,
✅POPULIARIAUSIAS TRENERIS/FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS.
⏳Pasiūlymai teikiami iki 2023 m. gruodžio 11 d. 13:00 val. el. p. info@akmenesc.lt
Teikdami pasiūlymą pateikite šią informaciją: kandidato kokybišką nuotrauką, trumpą aprašymą (vardas, pavardė, sporto šaka, kodėl reikėtų už jį balsuoti ir pan.) ir kuriai nominacijų kategorijai kandidatą priskiriate. Svarbu – būtinai sulaukite patvirtinimo laiško, kad Jūsų pasiūlymas yra gautas.
Kilus papildomiems klausimams kreipkitės mob. 8 625 49225.
📲Balsavimas vyks mūsų Facebook paskyroje, paspaudžiant ,,patiktuką“ (like) ant Jums patinkančio sportininko nuotraukos. Daugiausiai ,,patiktukų“ (like) surinkę skirtingų kategorijų kandidatai bus apdovanoti sportininkų pagerbimo vakare, kuris vyks 2023 m. gruodžio 20 d.
Akmenės rajono sporto centro informacija

🤝

Spalio 9 d. Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutiene pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Akmenės rajono sporto centras direktoriumi Mantu Mačiumi.
Šia sutartimi siekiama plėtoti ir įgyvendinti veiklas sveikos gyvensenos, sporto, mokslinių tyrimų, neformalaus suaugusiųjų švietimo srityse.
Akmenės rajono reprezentacinė krepšinio komanda, kurios pagrindą sudaro Šiaulių valstybinės kolegijos studentai su treneriu Vytautu Padgurecku įsipareigoja viešinti kolegijos vardą Regionų krepšinio lygoje (RKL) ir Saulės miesto krepšinio lygoje (SMKL) bei sudaryti sąlygas perspektyviausiems Akmenės rajono krepšininkams siekti tobulėjimo reprezentacinėje komandoje 🏀

„Spartakas”

Sporto rūmai, sporto ir sveikatingumo centras, o kai kam “Spartakas”… tai tik pastato pavadinimas.
Daug vertingiau kas vyksta jo viduje. Kokias emocijas mes patiriame. MINI (pagal sėdimas vietas) arena. MAXI pagal sportininkų, jų trenerių ir sirgalių atiduodamas jėgas…
Esam naujos Akmenės rajono sporto istorijos pradžios liudininkai.