Kviečiami maitinimo paslaugų teikėjai

Šiuo metu Akmenės rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti sporto rūmų pastato rekonstrukcijos „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė” projektą. Projekto tikslas – gerinti sveikatinimo, sporto, aktyvaus laisvalaikio paslaugų kokybę ir prieinamumą Akmenės rajone, sukuriant pakankamą sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą.

Įgyvendinus projektą nuo 2023 m. pavasario veiks sporto rūmai, baseinas, pirtys ir kitos pramogos. Taip pat planuojama, kad veiks maitinimo paslaugas teikianti įstaiga.

Todėl, kad spėtume pasiruošti naujoms veikloms, kviečiame viešojo maitinimo paslaugos teikėjus teikti savo siūlymus dėl maitinimo paslaugos teikimo Akmenės rajono sporto centre.

Akmenės rajono sporto centras viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja Akmenės rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, dalinai įrengtas negyvenamąsias patalpas, kurių preliminarus plotas 292,88 kv. m, esančias, šiuo metu rekonstruojamo sporto paskirties pastato pirmame aukšte, adresu: Žemaitijos g.2, Naujoji Akmenė. Patalpos išnuomojamos viešojo maitinimo (kavinės) veiklai vykdyti. Vadovaujantis teisės aktais, kavinės patalpose prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais nebus vykdoma.

Pradinis turto nuompinigių dydis  – 3,15 Eur už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų.

Patalpų aprašymas: bus įrengta grindų danga – plytelės, sienos – dažytos/plytelės, taip pat įrengta nauja vėdinimo-rekuperacijos sistema, sumontuota elektros instaliacija. Prie pastato įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Reikalavimai nuomininkui:

  • kavinės ir baro dizaino sprendinius privalo derinti su nuomotoju;
  • įrengti apšvietimą kavinės ir baro zonose;
  • apstatyti kavinę ir baro patalpas reikiama įranga ir baldais.

Nuomos konkurso vertinimo kriterijai:

  • pasiūlyta turto nuomos kaina vienam mėnesiui sudarys 90 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
  • tinklinį marketingą taikomai viešajai maitinimo paslaugai skiriama 10 proc. konkurso laimėtojo vertinimo;
  • surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė taikoma tinklinio marketingo paslaugą teikiančiam konkurso dalyviui;
  • konkurse dalyvaujant keliems tinklinio marketingo paslaugą teikiantiems dalyviams ir surinkus vienodą balų skaičių – pirmenybė taikoma anksčiau pateikusiam pasiūlymą (data ir laikas).

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis registruojami 2023 m. vasario 20 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu: Akmenės rajono sporto centro direktoriaus 103 kab., Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 2 768,00 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 00 ct) į Akmenės rajono sporto centro sąskaitą 684010043300060117, Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai, vyks 2023 m. vasario 20 d. 13 val., kabineto Nr. 103, adresu: Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti iki 2023 m. vasario 15 d. 16.00 val. Turto apžiūra vykdoma tik iš anksto dalyviui pranešus atsakingam asmeniui apie pageidavimą dalyvauti apžiūroje. Asmuo atsakingas už turto apžiūrą – Mantas Mačius, mob.: 8 604 88698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

Išsamesnė informacija apie nuomos konkurso sąlygas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, Akmenės rajono sporto centro internetinėje svetainėje, adresu www.akmenesc.lt Akmenės rajono savivaldybės ir Akmenės rajono sporto centro Facebook paskyrose.

Papildomai informaciją teikia Akmenės rajono sporto centro direktorius Mantas Mačius, mob.: 8 604 88698, el. p.: direktorius@akmenesc.lt.

Akmeniečio kortelė – Kortelė suteikia teisę Kortelės turėtojui, t. y. asmeniui deklaravusiam gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje, gauti specialius pasiūlymus, lengvatas, nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams Akmenės rajone.

PRIDEDAMA:

Nuomos sutarties projektas

Kavinės patalpų planas

292,88 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų viešojo nuiomos konkurso sąlygos (kavinės veiklai)