SAULIUS POŠKA 1955-2021

       

                 Į Amžinybę išėjo mokytojas SAULIUS POŠKA, gyvenęs Ventoje, ilgus dešimtmečius jaunąją kartą mokęs Futbolo ir aukštais pasiekimais garsinęs  Akmenės rajoną visoje Lietuvoje. 1977 metais Saulius baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, įgijo bakalauro laipsnį ir fizinio auklėjimo dėstytojo kvalifikaciją. Tais pačiais metais Saulius paskiriamas dirbti Akmenės vidurinės mokyklos mokytoju, vėliau- Akmenės rajono sporto mokyklos treneriu. Nuo 2009 m. Saulius Poška pradėjo dirbti Akmenės rajono sporto centro Futbolo treneriu, savo pareigas atlikdamas labai gerai. Treneris visada domėjosi futbolininkų rengimo naujovėmis, kruopščiai ruošdavosi kiekvienai treniruotei. Jis sugebėjo įvertinti auklėtinių privalumus ir trūkumus, dirbdamas su kiekvienu auklėtiniu individualiai, diferencijuodamas užduotis pagal vaikų pasirengimo lygį. Mažieji Akmenės rajono sporto centro auklėtiniai gerbė Saulių ir kaip mokytoją ir kaip žmogų. Saulius Poška visada išlikdavo nuoširdus, tolerantiškas žmogus, gerbiamas ir vertinamas darbo kolegų ir kitų miestų bei rajonų trenerių.

Dėl šios skaudžios netekties,  Akmenės rajono sporto centro  kolektyvas,  nuoširdžiai  užjaučiame  žmoną Veroniką, dukras  Agnę, Godą ir visus artimuosius.

SU MUMIS LIEKA ŠVIESUS  MOKYTOJO SAULIAUS POŠKOS ATMINIMAS……