Administracija

Akmenės rajono SPORTO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, kodas 295220870

Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, LT-85138

Tel. 8 615 53035
info@akmenesc.lt

Direktorius                     
MANTAS MAČIUS

direktorius@akmenesc.lt
8 604 88 698

Pareiginiai nuostatai

 

 

 

 

 

 

 

Gerbiami Akmenės rajono sporto centro bendruomenės nariai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 sausio 25 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą.

Prašau susipažinti su centro direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita ir per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Akmenės rajono sporto centro tarybos pirmininkui Eligijui Puzonui el p. eligijuspuzonas@gmail.com arba Akmenės rajono sporto centro el. p. info@akmenesc.lt.

Direktoriaus Manto Mačiaus 2022 m. veiklos ataskaita

 

Direktoriaus Manto Mačiaus 2021 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus Manto Mačiaus 2020 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus Manto Mačiaus 2019 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus Manto Mačiaus 2018 m. veiklos ataskaita


L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
VIKTORIJA GUGINYTĖ

pavaduotojaugdymui@akmenesc.lt

8 615 53035

Pareiginiai nuostatai 


Administratorė referentė
L.e.p. IVETA ISAJEVAITĖ

 Pareiginiai nuostatai 
info@akmenesc.lt
8 615 53035


 

Kiti darbuotojai:

Vardas, pavardė Pareigos
Eugenijus Jogminas Vairuotojas
Marytė Kunickienė Slaugytoja
Vaida Juknevčiūtė Valytoja
Rasa Šimkevičienė Tarnybinių patalpų valytoja
Edmundas Dimitrevičius Budėtojas
Gytautas Šukys Darbininkas
Artūras Partikas Darbininkas